Du angav...
Hem Meny
Hem

Hitta rätt utbildning

Sök kurs efter ämne
Ta bort alla filter
Stäng
Sök kurs efter ämne

Värdeflödesanalys - nuläge och framtida läge

En kurs om att skapa värdefulla flöden

Utifrån principerna i Lean produktion lär kursen ut hur du kan genomföra en värdeflödesanalys, skilja på värdeskapande och icke värdeskapande tid och resurser samt hur man upprättar en handlingsplan.

Allmänt

Kartläggning och förbättring av processers och produktfamiljers värdeflöden är centralt inom Lean produktion. Nuvarande tillstånd studeras med avseende på exempelvis genomloppstider, omställningstider, mellanlager och pålitlighet i processer. Potentialen för förbättringar brukar ofta vara enorm. En viktig Lean-princip är att dela upp tid och resurser i en värdeskapande och en icke-värdeskapande del. Genom att eliminera det som inte är värdeskapande frigörs tid och resurser för offensiva satsningar. Med hjälp av en metodisk strategi förverkligas ständigt ett bättre framtida tillstånd.

Syfte

Deltagare ska efter kursen kunna genomföra en värdeflödesanalys, skilja på värdeskapande och icke värdeskapande och kunna arbeta systematiskt för att kunna förverkliga ett bättre framtida tillstånd.

Riktar sig till

Kursen riktar sig till alla personer inom varu- eller tjänsteproducerade verksamhet som vill veta mer om Lean produktion och vill omsätta tankarna i praktiken.

Övrig information

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, diskussioner. Kursen ingår som en del i de båda utbildningsprogrammen Leanledare (20 dagar) och Leansamordnare (9 dagar).

Innehåll

  • Kartläggning av produkt-, kund och orderflödet – nuvarande tillstånd
  • Att skilja på värdeskapande, icke värdeskapande, nödvändigt, icke nödvändigt
  • Åtta former av slöseri
  • Hur ska vi åstadkomma ett lean-flöde?
  • Hur kan vi arbeta på ett smartare sätt
  • Karta över möjligt framtida tillstånd
  • Handlingsplan för ett förbättrat framtida tillstånd

Ladda ner

Produktblad Värdeflödesanalys 42 KB
Boka
Kompetensområden:

Lean, Processer & Flöden, Ständiga Förbättringar

Beskrivning

En kurs om att skapa värdefulla flöden. Kursen ingår som en del i de båda utbildningsprogrammen Leanledare (20 dagar) och Leansamordnare (8 dagar).

Plats

Stockholm

Avgift

21 900 kr exkl. moms

Datum

2018-04-19

Antal dagar

2+2

Antal block

2

Block 1: 19-20 april 2018
Block 2: 11-12 juni

Relaterat