Du angav...
Hem Meny
Hem

Hitta rätt utbildning

Sök kurs efter ämne
Ta bort alla filter
Stäng
Sök kurs efter ämne

Leansamordnare

Ett utbildningsprogram om att leda lokalt förbättringsarbete enligt Lean

Kursen ger kunskap om hur man leder och samordnar verksamhetens lokala förbättringsarbete i linje med Leans principer samt hur man med stöd av mer erfarna Leanledare medverkar till Lean transformation. För att lyckas med Lean krävs att alla medarbetare aktivt arbetar med ständiga förbättringar och strävar efter att eliminera slöserier i verksamhetens processer. Centralt är dessutom att genomföra värdeflödesanalyser för att lägga grund för ett framtida leanflöde. En viktig framgångsfaktor i detta arbete är att det i varje organisatorisk enhet finns kompetenta Leansamordnare som leder och samordnar det lokala förbättringsarbetet.

Allmänt

Ständiga förbättringar är centralt inom Lean. Alla medarbetare i verksamheten ska arbeta kontinuerligt med förbättringar. Både i lokala förbättringsgrupper och i tvärfunktionella projekt. Processutvecklingen sker även utifrån värdeflödesanalyser som utförs i verksamheten Detta arbete måste samordnas och coachas. Därför behöver varje organisatorisk enhet i verksamheten Leansamordnare som lokalt driver dessa frågor.

För att arbeta effektivt med transformationen mot Lean och större förändringar inom Lean behöver dessa Leansamordnare stöd från välutbildade Leanledare som behärskar alla verktyg och tekniker inom Lean. Utan lokala Leansamordnare är det dock svårt att förankra och driva Leanarbetet i hela verksamheten.

Syfte

Att ge förståelse för Leans principer samt hur en verksamhet kan utvecklas mot Lean samt kunskaper om olika metoder och verktyg som används då ett effektivt förbättringsarbete ska drivas i en verksam-het. Deltagarna ska även erhålla kunskaper om hur man framgångsrikt planerar och driver Fem S för att uppnå ordning och reda.

Riktar sig till

Personer som leder eller kommer att leda verksamhetens lokala förbättringsarbete i linje med Leans principer. Kursen riktar sig till såväl varu- som tjänsteproducerande organisationer.

Övrig information

Kursen genomförs i form av föreläsningar, gruppövningar och diskussioner. Deltagarna kommer även att få hemuppgifter mellan blocken.

Innehåll

  • Introduktion till Lean och Leans principer
  • Genomförande av ett Leanspel
  • Planera och genomföra värdeflödesanalys
  • Planering och genomförande av Fem S
  • Leda och driva förbättringsprojekt
  • Grundläggande problemlösning med DMAIC
  • Effektiva förbättringsverktyg
  • Skapa effektiva leanflöden.

Ladda ner

Broschyr Lean 6 MB
Produktblad Leansamordnarutbildning 54 KB
Boka
Kompetensområden:

Lean, Ledarskap, Ständiga Förbättringar

Beskrivning

Att leda lokalt förbättringsarbete enligt Lean

Plats

Stockholm

Avgift

44 700 kr exkl. moms

Datum

2018-03-14

Antal dagar

10

Antal block

4

Block 1: 14-16 mars 2018
Block 2: 19-20 april
Block 3: 16-18 maj
Block 4: 11-12 juni

Relaterat