Du angav...
Hem Meny
Hem

Hitta rätt utbildning

Sök kurs efter ämne
Ta bort alla filter
Stäng
Sök kurs efter ämne

Leanledarutbildning

Ett utbildningsprogram om att skapa mer värde med mindre resurser

En Leanledarutbildning är ett gediget program där du får kunskaper om hur man arbetar med Lean på ett resultatorienterat sätt. Du får bland annat kunskaper om principer, metoder, verktyg, framgångsfaktorer samt strategier för att införa Lean.

Allmänt

Lean innebär stora potentialer till förbättringar. Det är inte ovanligt att produktiviteten fördubblats och genomloppstider minskats med upp till 80 procent. Man uppnår dock inte Leans potentialer genom att bara använda ett antal s.k. Leanverktyg. Det är nödvändigt att få alla delar att samverka i ett system och skapa en kultur som främjar ständig förbättring och tillämpas inom alla områden. Det är verksamhetens ledare som ska vara kulturbärare och skapar en arbetsplats där enkelhet, synlighet, lagarbete, kundfokus och delaktighet är karakteristika. Lean är kund- och produktionsinriktat vare sig produktionen rör sig om varor som bilar eller bakelser eller tjänster som vård eller värdetransporter. Organisationen ska stödja dem som gör det värdeskapande arbetet. Här fordras ett ledarskap som sätter arbetssätten i fokus, är där det händer, utmanar processerna, ser till helheten, stimulerar lärandet och engagerar alla i att bekämpa slöseri i alla former.

Syfte

Som utbildad Leanledare får du kunskaper om principer, metoder, verktyg, framgångsfaktorer och strategier för att effektivt kunna leda transformation till Lean. Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna bedöma vilka insatser som krävs för att kunna leda ett resultatinriktat förändrings- och förbättringsarbete.

Riktar sig till

Personer som leder och samordnar i verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet och Lean. Utbildningen vänder sig till deltagare från såväl varu- som tjänsteproducerande organisationer.

Övrig information

Leanledarutbildningen genomförs i åtta block som är utspridda under ett drygt halvår. Mellan blocken får deltagarna hemuppgifter i form av inläsning av kurslitteratur och uppgifter som rör de teman som behandlats under utbildningen. Deltagarna får en ändamålsenlig och fyllig dokumentation som ska vara ett verkningsfullt stöd i det fortsatta arbetet.

Innehåll

  1. Processledning och processutveckling samt en dag Leanspel
  2. Värdeflödesanalys 1(2) – nuläge
  3. Problemlösning med förbättringsverktyg (Yellow Belt)
  4. Värdeflödesanalys 2(2) – framtida läge.
  5. Effektiva flöden och processer
  6. Förbättrings- och förändringsledning
  7. Standardiserat arbete och effektiva ledningssystem
  8. Att utveckla och lyckas med Lean

Referenser om kursen

Mattias Boldt

Personalchef, Collectum

Leanledarutbildningen har påverkat mig mycket och kommer följa mig i allt jag gör framöver – såväl i arbetet som privat. Den har också varit det yrkesmässigt roligaste jag gjort på mycket lång tid. Som personalchef ser jag också att fler inom HR-skrået borde borra ner sig i Lean.

Ladda ner

Broschyr Lean 6 MB
Produktblad Leanledarutbildning 63 KB
Produktblad Leanledarutbildning ENG 99 KB
Boka
Kompetensområden:

Lean, Ledarskap, Ständiga Förbättringar

Beskrivning

Att skapa mer värde med mindre resurser

Plats

Stockholm

Avgift

86 900 kr exkl. moms

Datum

2018-03-14

Antal dagar

20

Antal block

8

Block 1: 14-16 mars 2018
Block 2: 19-20 april
Block 3: 16-18 maj
Block 4: 11-12 juni
Block 5: 15-17 augusti
Block 6: 3-5 september
Block 7: 8-9 oktober
Block 8: 14-15 november

Relaterat