Du angav...
Hem Meny
Hem

Hitta rätt utbildning

Sök kurs efter ämne
Ta bort alla filter
Stäng
Sök kurs efter ämne

Lean Accounting

Synliggör vinsterna med Leanarbetet

Den vanliga redovisningen är inte anpassad för att redovisa vinsterna med Lean. Det är till och med så att den vanliga redovisningen kan visa ett resultat som gör att företagsledningen lägger ner hela Leanprojektet. Ett sådant beslut bygger på felaktiga förutsättningar vilket är orsaken till varför Lean accounting utvecklats.

Allmänt

För företag som arbetar med Lean räcker den vanliga redovisningen inte till som underlag till företagsledning, chefer och anställda för att fatta beslut som ger bästa möjliga ekonomiska effekt. Lean redovisning identifierar den finansiella potentialen i de förbättringar som Leaninitiativen kan skapa och möjliggör för organisationen att fokusera på de strategiska initiativ som behövs för att uppnå det finansiella resultatet. I den traditionella redovisningen är inte kundens värdeflöde synligt. I Lean redovisning synliggörs kostnader och intäkter från värdeflödet vilket gör det möjligt att ständigt förbättra det ekonomiska resultatet. Lean accounting ger inte bara ett bättre beslutsunderlag i Leanarbetet utan kan även användas för att effektivisera hela ekonomiprocessen och leda till reducering i tid, kostnader och spill.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om metoder, tillvägagångssätt och potentialen i Lean redovisning för en organisation som avser att börja eller har börjat ett Leanarbete.

Riktar sig till

Kursen riktar sig till alla som arbetar med Lean. Även till företagsledning och ekonomiansvariga för att få en större kunskap om hur den traditionella redovisningen kan kompletteras med Lean redovisning eller för den som vill få kunskap hur även redovisningsprocessen kan göras Lean.

Övrig information

Kursen ingår i utbildningspaketet Verksamhetsutveckling för controllers som består av tre kurser som kan följas separat.

Innehåll

  • Varför Lean accounting?
  • Varför fungerar inte den vanliga redovisningen och varför misslyckas den med att synliggöra nyttan med Lean?
  • Skillnaden mellan ett traditionellt standardkostnadssystem och ett kostnadssystem som är Lean
  • Leanbegrepp och dess betydelse för redovisning
  • Mål, mätetal och sambandsanalys för värdeflödet och dess delar
  • Kalkylmodeller för Lean accounting – värdeflödeskostnader, produktkostnader, målkostnad
  • Hur hänger Leanmål ihop med den traditionella redovisningen?
  • Kommunikation och rapportering av Lean accounting
  • Att gå från traditionell redovisning till Lean som komplement – hur mycket behöver ändras?

Referenser om kursen

Johan Snöbohm Eklund

Senior Advisor, Operational Excellence, Vattenfall AB

Tack för en mycket bra dragning om Lean Accounting häromdagen. Intressant på gränsen till chockerande – man inser hur man (och merparten av svenska bolag) BORDE målstyra och räkna hem vinsterna av ändrat beteende…

Ladda ner

Produktblad Lean Accounting 64 KB
Kontakta oss
Kompetensområden:

Analysera Fakta, Lean, Ständiga Förbättringar

Beskrivning

Att skapa bättre redovisning av Leanarbetet

Plats

Stockholm

Antal dagar

1

Relaterat