Du angav...
Hem Meny
Hem

Hitta rätt utbildning

Sök kurs efter ämne
Ta bort alla filter
Stäng
Sök kurs efter ämne

Kvalitetschefskurs

3 1 5

En utbildning som ger professionella kunskaper för en viktig ledarroll

En Kvalitetschefskurs är en gedigen ledarutbildning med fokus på resultatinriktad verksamhetsutveckling. Du får ordentliga kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel för att åstadkomma goda resultat och nöjda kunder. Kvalitetschefskursen ger också ett bra stöd för deltagarnas fortsatta kvalitetsarbete i form av ett personligt nätverk och en omfattande dokumentation. Utbildningen lämpar sig för alla typer av verksamheter. Kvalitetschefskursen ger även dem som gått Black Belt-utbildning kunskaper som fordras för att kunna arbeta som kvalitetsledare (Master Black Belt) i förbättringsprogram enligt Sex Sigma.

Allmänt

En Kvalitetschef har samma centrala betydelse för verksamhetens utveckling som ekonomichefen. För båda rollerna bör man kräva gedigen professionell kompetens. Att genomföra ett program för verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet innebär ofta genomgripande förändringar på alla nivåer. Därför är det mycket viktigt att den som leder detta arbete har tillräcklig kompetens för att kunna välja rätt väg och rätt metoder. Det kan vara avgörande för om en sådan satsning blir ett lönsamt lyft eller en impopulär belastning för hela organisationen.

Kvalitetschefskursen täcker in aktuella synsätt, metoder och hjälpmedel som TQM, USK, QUL, ISO 9000, FMEA, SPS/SPC, QFD, benchmarking, business process re-engineering (BPR), balanserad verksamhetsstyrning, Lean och Sex Sigma. Dessa behandlas dock inte på ett lösryckt sätt utan i sitt sammanhang.

Syfte

Deltagarna i kvalitetschefskursen ska nå den professionella nivå som behövs för att kunna ge ett verkningsfullt ledarskap i den egna organisationen. Kvalitetschefskursen ger gedigna kunskaper om effektiva strategier, metoder och hjälpmedel för att nå god kundtillfredsställelse, lönsamhet och kostnadseffektivitet. Deltagarna ska efter genomgången kurs kunna kritiskt bedöma vilka insatser som fordras i organisationen samt kunna leda ett resultatinriktat förändrings- och förbättringsarbete (exempelvis enligt Sex Sigma).

Riktar sig till

Personer som leder, samordnar och deltar i verksamhetsutveckling med fokus på kvalitet eller på annat sätt är engagerade i kvalitetsverksamhet i såväl industriföretag som tjänsteorganisationer. Kursen vänder sig även till dem som ska arbeta som kvalitetsledare (Master Black Belt) i förbättringsprogram enligt Sex Sigma eller strategisk ledare inom Lean.

Övrig information

Kvalitetschefskursen genomförs i form av föreläsningar, diskussioner och tillämpningsövningar. Mellan blocken genomför deltagarna arbetsuppgifter som ska förankra utbildningen i den egna organisationen och arbetssituationen. Utbildningen är interaktiv varför antalet deltagare per kursomgång har begränsats till 30. Kvalitetschefskursen leds av utbildare från Sandholm Associates och i utbildningen medverkar även gästföreläsare.

Innehåll

A. Verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet

B. Kvalitet i olika delar av verksamheten

C. Information och utvärdering av verksamheten

D. Verksamhetsförbättringar och ledarskap.

Lämna en recension på kursen

Här du gått Sandholms kurs? Berätta gärna vad du tyckte och vilket företag du jobbar för. Obligatoriska fält är markerade *. Din e-postadress kommer inte att visas.

Du kan använda HTML-taggarna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Referenser om kursen

Anna Essehag

Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells

Kvalitetschefskursen var inspirerande och fick mig att tänka i nya banor. Den gav en större insikt, kopplade ihop lösa trådar och satte dem i ett sammanhang. Jag fick konkreta verktyg som jag direkt hade nytta av i den fortsatta utvecklingen av verksamheten.

Mårten Ingestad

Quality and Environment Manager, Volvo CE Components AB

Kursinnehåll och diskussioner ger ett helhetsperspektiv på kvalitetsarbetet, som vi tycker att alla kvalitetschefer borde ha. Utbildningen tar upp de affärsmässiga aspekterna på kvalitetsarbetet och kvalitetschefens roll i verksamheten. Dessutom ges en komplett översyn av tillgängliga kvalitetsverktyg och arbetssätt, så man får en bild av deras innebörd och betydelse.

Mia Kling

Kvalitetschef, Skattemyndigheten i Västerås

Kvalitetschefskursen, med sin bredd och djup, gör att jag känner att jag fått en mycket bra plattform att utgå ifrån. Engagerade och kunniga föreläsare som delat med sig av sina erfarenheter. Detta tillsammans med ett gediget kursmaterial gör att jag upplever mig fått mycket bra verktyg för att utveckla kvalitetsarbetet inom vår myndighet. Det kompetenta nätverk som byggs upp tack vare de andra deltagarna är mycket värdefullt att ha utanför vår förvaltning.

Elisabeth Hellström

Verksamhetschef, Akut/Ambulans, Skaraborgs sjukhus

Kursen har gett mig kvalitetsområdets bredd på ett tidsbesparande sätt. Det är svårt att finna lika breda men ändå kompetenta utbildningar på annat sätt. Jag var redan tidigare väl medveten om chefens ansvar att driva utveckling. Nu har jag fått en tydligare syn på helheten, och varför alla måste vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Kvalitetstanken är för mig en del av min profession. Skaraborgs sjukhus var tidigt ute med utbildning av bl.a. Black.Belt. Idag är vi tacksamma för det. Det har gett oss möjlighet till systematisk utveckling. Uthållighet och insikt, liksom helikopterperspektiv, krävs av ledarskapet. Sandholms kvalitetschefsutbildning är en breddutbildning som inte minst chefer behöver. Tack!

Ladda ner

Broschyr Kvalitetschefen 12 MB
Kvalitetschefskurs 171201 50 KB
Boka
Kompetensområden:

Kvalitet, Ledarskap, Ledningssystem, Ständiga Förbättringar

Beskrivning

En gedigen ledarutbildning i resultatinriktad verksamhetsutveckling

Plats

Stockholm

Avgift

92 400 kr exkl. moms

Datum

2018-03-05

Antal dagar

20

Antal block

8

Block 1: 5-7 mars, 2018
Block 2: 18-20 april
Block 3: 14-15 maj
Block 4: 11-13 juni
Block 5: 15-16 augusti
Block 6: 17-19 september
Block 7: 15-16 oktober
Block 8: 12-13 november

Relaterat

Recensioner (3)

 1. Stefan Edström

  En mycket givande kurs med en bra avvägning mellan bredd och spetsverktyg. Kan varmt rekomenderas som vidareutbildning/påbyggnad om man gått Black Belt.

 2. Marie Larsson

  Det har varit en mycket bra kurs som kommer att hjälpa mig i mitt arbete att leda kvalitetsarbetet i vår organisation.
  En del block har varit bättre än andra men överlag hög kvalitet. Värdefullt med det nätverk jag nu har.

 3. Gunilla Burman

  En utbildning med genomgående mycket hög kvalitet på både innehåll och föreläsare/utbildare. Utbildningen passar både för kvalitetschefer/ansvariga vid små som vid stora företag. Mycket och bra litteratur, många givande diskussioner, workshops och ett värdefullt nätverk ger mig ett bra stöd i min dagliga proffession. Rekommenderar därför varmt denna utbildning.