Du angav...
Hem Meny
Hem

Hitta rätt utbildning

Sök kurs efter ämne
Ta bort alla filter
Stäng
Sök kurs efter ämne

Standardiserat arbete och effektiva ledningssystem

En kurs om att skapa en välfungerande och effektiv systematik i verksamhetens processer.

Kursen Standardiserat arbete och effektiva ledningssystem ger dig kunskaper om hur man för in och utvecklar standardiserade och enhetliga arbetssätt i verksamhetens kritiska processer. Att upprätta ett lednings- eller verksamhetssystem handlar om att säkerställa att viktiga arbetsuppgifter alltid utförs på bästa möjliga sätt. Detta är en del av verksamhetens kvalitetssäkringsarbete då man upprättar ett ledningssystem enligt standarden ISO 9001, men det är också en viktig del i organisationens förbättringsarbete med avsikt att säkra genomförda förändringar och styra arbetet på den nya förbättrade nivån. Inom Leankonceptet talar man om att upprätta ett produktions- eller utförandesystem. Då Sex Sigmas DMAIC-modell används för problemlösning säkras på motsvarande sätt uppnådda resultat i modellens styrfas. Gemensamt är att det handlar om att standardisera och säkra arbetet så att inga avvikelser uppstår från vad som är avsett. Samtidigt måste dock detta robusta och standardiserade system var flexibelt och agilt för att tillåta förbättring och utveckling.

 

Allmänt

Att skapa enhetliga och standardiserade arbetssätt är centralt i allt kvalitets- och förbättringsarbete. Man kan tala om att upprätta ett system. Utgångspunkten för ett bra system är att förstå processen samt de kundkrav som är av vikt för att nå framgång. Utifrån detta handlar det om att enas om vilka arbetssätt som är de bästa och efter behov dokumentera dessa i form av processkartor, rutinbeskrivningar och instruktioner. För att säkerställa att valda arbetssätt sedan följs är det viktigt att skapa ordning och reda, felsäkra kritiska arbetsmoment, genomföra interna revisioner samt att införa systematik för att snabbt kunna identifiera eventuella avvikelser eller fel. Genom daglig styrning kan systemet bli en del i vardagsarbetet och kontinuerligt förbättras och underhållas.

 

Syfte

Att ge kunskaper om hur man upprättar och underhåller ett effektivt lednings- eller verksamhetssystem.

 

Riktar sig till

Personer som arbetar eller kommer att arbeta med förbättringsarbete, processutveckling, ledningssystem och/eller verksamhetsutveckling i olika former.

 

Övrig information

Kursen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner.

 

Innehåll

 • Effektiva lednings- och verksamhetssystem
 • Vad kan man lära från ISO 9001?
 • Att standardisera arbete
 • Ta fram en kravspecifikation
 • Arbets- och processbeskrivningar
 • Interna revisioner och granskningar
 • Ordning och reda genom 5S
 • Felsäkring av viktigt arbete
 • Avvikelsestyrning med Andon
 • Hantering av avvikelser
 • Förebyggande underhåll (TPM)
 • Daglig styrning och ledning
 • Ständiga förbättringar i vardagen
 • Kaizen

 

Ladda ner

Effektiva ledningssystem och standardiserat arbete 47 KB
Boka
Kompetensområden:

Lean, Ledningssystem, Processer & Flöden

Beskrivning

En kurs om att skapa en välfungerande och effektiv systematik i verksamhetens processer.

Plats

Stockholm

Avgift

12 700 kr exkl. moms

Datum

2018-04-25

Antal dagar

2 dagar