Du angav...
Hem Meny
Hem

Hitta rätt utbildning

Sök kurs efter ämne
Ta bort alla filter
Stäng
Sök kurs efter ämne

Black Belt-utbildning

Lönsamma och effektiva förbättringsmetoder

I en Black Belt-utbildning lär du dig verktygen och förbättringsarbetet i Sex Sigma samt att axla rollen som förbättringsledare. Du genomför ett skarpt förbättringsprojekt i den egna verksamheten som i regel betalar utbildningen flera gånger om. Black Belt-utbildningen ger kunskaper om effektiva metoder och hjälpmedel som ska leda till väsentliga förbättringar av både produkter (varor och tjänster) och olika processer som förekommer i företagets/organisationens verksamhet. Tonvikten läggs på den praktiska tillämpningen.

En Black Belt-utbildning ger kunskaper om effektiva metoder och hjälpmedel som ska leda till väsentliga förbättringar av både produkter (varor och tjänster) och olika processer som förekommer i organisationens verksamhet. Tonvikten läggs på den praktiska tillämpningen.

Allmänt

En central roll i Sex Sigma-program för radikala förbättringar har förbättringsledarna, eller så kallat Black Belts. Förbättringsledarna hjälper förbättringsgrupperna i deras arbete att analysera utvalda problem för att komma fram till orsaker och åtgärder. För detta krävs att förbättringsledarna har goda kunskaper i verkningsfulla förbättringsmetoder och förbättringshjälpmedel. En viktig del är statistisk metodik.

Syfte

Att ge kunskaper om effektiva metoder och hjälpmedel som leder till påtagliga förbättringar av lönsamhet, kostnadseffektivitet och kundnöjdhet. Deltagarna ska efter genomgången kurs i praktiskt arbete kunna hjälpa förbättringsgrupper i lösningen av utvalda förbättringsprojekt. Man ska kunna bedöma vad som krävs för att föra varje enskilt projekt till en lösning.

Riktar sig till

Personer som ska arbeta som förbättringsledare eller Black Belts i Sex Sigma-program. Utbildningen är även lämplig för andra som ska delta i program för verksamhetsförbättringar.

Litteratur

Böcker:

– Praktisk statistik del 1 och 2. Jörgen Gustavsson.
– Ständiga förbättringar. Lars Sörqvist.

 

Övrig information

Utbildningen genomförs med föreläsningar, projektarbeten, grupparbeten och diskussioner. En central roll i utbildningen är arbetet med ett eget förbättringsprojekt. I början av utbildningen förväntas du välja ett förbättringsprojekt som drivs under utbildningens gång. I slutet av utbildningen görs en resultatredovisning.

Utbildningen leds av konsulter från Sandholm Associates.

I utbildningen ingår en tvådagars Black Belt Workshop som genomförs ca sex månader efter utbildningens avslut. Syftet är att tillämpa teknikerna på praktiska exempel.

För företag som skickat deltagare på Black Belt-utbildningen, bjuder vi på en plats på vår Sponsor-utbildning. Sponsorutbildningen riktar sig till chefer och ledare i organisationer som arbetar med eller är på väg in i en satsning med Lean och/eller Sex Sigma.

 

6s
Se gärna vår presentation av Black Belt-utbildningen på vår Youtube-kanal.

 

Innehåll

 • Sex Sigma – bakgrund, syfte, resultat och genomförande
 • Förbättringar – genombrott i verksamhetsresultat
 • Förbättringsprocessen i Sex Sigma
 • Lean Sex Sigma – integrering av Lean och Sex Sigma
 • Processkartläggning och processanalys
 • Kvalitetsbristkostnader och ekonomisk potential
 • Identifiering och prioritering av Sex Sigma – projekt
 • Analytisk problemlösning och identifiering av grundorsaker
 • Innovativ problemlösning och kreativa tekniker
 • Förbättringsverktyg och statistisk analys
 • Användning av datorprogrammet Minitab
 • Hantering av individberoende problem
 • Implementering av förbättringar
 • Att hantera förändringsmotstånd
 • Kvalitetsavkastning mätt i kostnader och kundnöjdhet
 • Uppgifter för förbättringsledare (Black Belts)
 • Handledning och utbildning av förbättringsgrupper
 • Projektredovisning och sammanfattning
 • Workshop.

Referenser om kursen

Jerry Olsson

Leankoordinator, Skandia Elevator

Black Belt-utbildningen var en aha-upplevelse och innehöll allt det jag har saknat under mina år som Leankoordinator. Sex Sigma har tillfört struktur, verktyg och statistiska metoder i förbättringsarbetet som gör att man verkligen kommer åt grundorsakerna.

Ladda ner

Broschyr Sex Sigma 1 MB
Produktblad Black Belt-utbildning 56 KB
Produktblad Black Belt-utbildning ENG 107 KB
Boka
Kompetensområden:

Analysera Fakta, Ledarskap, Sex Sigma, Ständiga Förbättringar

Beskrivning

Lönsamma och effektiva förbättringsmetoder

Plats

Stockholm

Avgift

91 700 kr exkl. moms

Datum

2018-03-12

Antal dagar

20+2

Antal block

8 + uppföljande workshop

Block 1: 12-14 mars 2018
Block 2: 9-11 april
Block 3: 7-9 maj
Block 4: 4-5 juni
Block 5: 22-24 augusti
Block 6: 20-21 september
Block 7: 11-12 oktober
Block 8: 8-9 november

Block BB Workshop: preliminärt våren 2019

Relaterat