sandholm_logo_web.jpg      
Startsidan    

Resultatinrikta hela verksamheten!

1. Strategisk verksamhetsplanering

Isolerade insatser, som ofta baseras på vad som råkar vara trendigt för tillfället, leder inte till särskilt bra resultat. För att nå de verkligt fina resultaten krävs det att man utarbetar och genomför en målinriktad handlingsplan för hela verksamheten. En sådan strategisk verksamhetsplan kan uppta en rad olika aktiviteter: ledarskap, utvärderingar, mätningar av kundnöjdhet och personalattityder, analys av kvalitetsbristkostnader, processorientering, förbättringar av produkter och processer, systematik i verksamheten, attitydförändringar och kompetensutveckling.

Vår erfarenhet visar att det är fyra strategiska områden som är avgörande för resultatet av verksamhetsutvecklingen:

- Ledningens engagemang

- Kulturförändring

- Förbättringar

- Systematik i verksamheten

I vårt konsultstöd utgår vi vanligen från en av oss utarbetad konkret modell för strategisk verksamhetsplanering. Modellen omfattar de områden som nämns ovan och strukturen utförligt under rubriken Strategisk plan.

Genom studier hos uppdragsgivaren och diskussioner med ledningen utarbetar vi gemensamt en plan som är anpassad till respektive organisations situation och behov. Planen omfattar nödvändiga aktiviteter för varje strategiskt område och deras inbördes förhållande. För genomförandet av planen svarar givetvis uppdragsgivaren. I detta arbete medverkar vi fortlöpande i första hand som bollplank.

 

Läs konsultstöd som pdf-fil

© Sandholm Associates. Upphovsrätt, Integritet och Cookies.

SANDHOLM ASSOCIATES AB | TEGNÉRGATAN 40, 113 59 STOCKHOLM | sandholm@sandholm.se | TEL 08-755 59 90 | FAX 08-755 19 51